คำว่า ' จมูก ' ในภาษาจีน คือ 鼻 ( bí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 鼻

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
yǎn ตา
kǒu ปาก
ěr หู
tóu ศีรษะ
头发tóufà เส้นผม

 

 

คำศัพท์น่ารู้