คำว่า ' เส้นผม ' ในภาษาจีน คือ 头发 ( tóufà )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 头发

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
yǎn ตา
kǒu ปาก
ěr หู
จมูก
tóu ศีรษะ

 

 

คำศัพท์น่ารู้