คำว่า ' หน้า ' ในภาษาจีน คือ 脸 ( liǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 脸

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
kǒu ปาก
ěr หู
จมูก
tóu ศีรษะ
头发tóufà เส้นผม

 

 

คำศัพท์น่ารู้