คำว่า ' เครื่องปริ้น ' ในภาษาจีน คือ 打印机 ( Dǎyìnjī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 打印机

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ไฟฟ้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
电源线Diànyuán xiàn สายไฟ
扩音器Kuò yīn qì โทรโข่ง
功放Gōngfàng เครื่องขยายเสียง
遥控Yáokòng รีโมทคอนโทรล
电动剃须刀Diàndòng tì xū dāo มีดโกนหนวดไฟฟ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้