คำว่า ' ไฟฟ้าดับ ' ในภาษาจีน คือ 停电了 ( Tíngdiànle )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 停电了

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ไฟฟ้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
遥控Yáokòng รีโมทคอนโทรล
电动剃须刀Diàndòng tì xū dāo มีดโกนหนวดไฟฟ้า
打印机Dǎyìnjī เครื่องปริ้น
灯泡Dēngpào หลอดไฟ
停电Tíngdiàn ไฟฟ้าขัดข้อง

 

 

คำศัพท์น่ารู้