คำว่า ' กระแสไฟฟ้า ' ในภาษาจีน คือ 电流 ( Diànliú )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 电流

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ไฟฟ้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
电动剃须刀Diàndòng tì xū dāo มีดโกนหนวดไฟฟ้า
打印机Dǎyìnjī เครื่องปริ้น
灯泡Dēngpào หลอดไฟ
停电Tíngdiàn ไฟฟ้าขัดข้อง
停电了Tíngdiànle ไฟฟ้าดับ

 

 

คำศัพท์น่ารู้