คำว่า ' แบตเตอรี่ ' ในภาษาจีน คือ 电池 ( Diànchí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 电池

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้ไฟฟ้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
打印机Dǎyìnjī เครื่องปริ้น
灯泡Dēngpào หลอดไฟ
停电Tíngdiàn ไฟฟ้าขัดข้อง
停电了Tíngdiànle ไฟฟ้าดับ
电流Diànliú กระแสไฟฟ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้