คำว่า ' คาง ' ในภาษาจีน คือ 下巴 ( xià bā )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 下巴

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
liǎn หน้า
前额qián é หน้าผาก
牙齿yǎchǐ ฟัน
牙龈yǎyǐn เหงือก
shé ลิ้น

 

 

คำศัพท์น่ารู้