คำว่า ' ห้างสรรพสินค้า ' ในภาษาจีน คือ 百货商店 ( bǎihuòshāngdiàn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 百货商店

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร้านค้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
金行jīnháng ร้านทอง
小摊子xiǎotānzi ร้านแผงลอย
眼镜店yǎnjìngdiàn ร้านแว่นตา
书店shūdiàn ร้านหนังสือ
超级市场chāojíshìchǎng ซูปเปอร์มาเก็ต

 

 

คำศัพท์น่ารู้