คำว่า ' ร้านแผงลอย ' ในภาษาจีน คือ 小摊子 ( xiǎotānzi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 小摊子

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร้านค้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
百货商店bǎihuòshāngdiàn ห้างสรรพสินค้า
金行jīnháng ร้านทอง
眼镜店yǎnjìngdiàn ร้านแว่นตา
书店shūdiàn ร้านหนังสือ
超级市场chāojíshìchǎng ซูปเปอร์มาเก็ต

 

 

คำศัพท์น่ารู้