คำว่า ' แพง ' ในภาษาจีน คือ 贵 ( Guì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 贵

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร้านค้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
商店Shāngdiàn ร้านค้า
顾客Gùkè ลูกค้า
店主Diànzhǔ เจ้าของร้าน
mài ขาย
Mǎi ซื้อ

 

 

คำศัพท์น่ารู้