คำว่า ' ใบเสร็จ ' ในภาษาจีน คือ 发票 ( Fāpiào )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 发票

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร้านค้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
Guì แพง
便宜Piányí ถูก
可以Kěyǐ ได้
Xíng ตกลง
找钱Zhǎoqián เงินทอน

 

 

คำศัพท์น่ารู้