คำว่า ' ประแจเลื่อน ' ในภาษาจีน คือ 活动扳手 ( Huódòng bānshǒu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 活动扳手

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
螺丝刀luósīdāo ไขควง
尖嘴钳jiānzuǐqián คีมปากยาว
鲤鱼钳lǐyúqián คีมปากขยาย
斜口钳Xié kǒu qián คีมตัดสายไฟ
双头呆扳手Shuāng tóu dāi bānshǒu ประแจปากตาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้