คำว่า ' เวอร์เนีย ' ในภาษาจีน คือ 游标卡尺 ( yóubiāokǎchǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 游标卡尺

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
扳手bānshǒu ประแจ
加长三叉扳手Jiāzhǎng sānchā bānshǒu ประแจตัว Y
环形扳手Huánxíng bānshǒu ประแจแหวน
烙铁làotie หัวแร้ง
注油枪Zhùyóu qiāng ปืนอัดจารบี

 

 

คำศัพท์น่ารู้