คำว่า ' ไหล่ ' ในภาษาจีน คือ 肩 ( jiān )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 肩

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
脖子bózǐ คอ
胸部xiōngbù หน้าอก
肚脐dùqí สะดือ
腹部fùbù ท้อง
bèi หลัง

 

 

คำศัพท์น่ารู้