คำว่า ' ด้ามเลื่อน ' ในภาษาจีน คือ 滑行杆扳手 ( Huáxíng gān bānshǒu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 滑行杆扳手

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
环形扳手Huánxíng bānshǒu ประแจแหวน
烙铁làotie หัวแร้ง
注油枪Zhùyóu qiāng ปืนอัดจารบี
游标卡尺yóubiāokǎchǐ เวอร์เนีย
六角扳手Liùjiǎo bānshǒu ประแจตัว L

 

 

คำศัพท์น่ารู้