คำศัพท์ภาษาจีน : หมวดตัวเลข ( 数 )

กล่องค้นหา

กรุณาใส่คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหา เช่น แมว

 

 

ตัวเลข

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
líng ศูนย์
หนึ่ง
èr สอง
sān สาม
สี่
ห้า
liù หก
เจ็ด
แปด
jiǔ เก้า
shí สิบ
十一shíyī สิบเอ็ด
十二shíèr สิบสอง
十三Shísān สิบสาม
十四Shísì สิบสี่
十五Shíwǔ สิบ่ห้า
十六Shíliù สิบหก
十七Shíqī สิบเจ็ด
十八Shíbā สิบแปด
十九Shíjiǔ สิบเก้า
二十èrshí ยี่สิบ
二十一èrshíyī ยี่สิบเอ็ด
二十二èrshíèr ยี่สิบสอง
三十sānshí สามสิบ
四十sìshí สี่สิบ
五十wǔshí ห้าสิบ
六十liùshí หกสิบ
七十qīshí เจ็ดสิบ
八十bāshí แปดสิบ
九十jiǔshí เก้าสิบ
一百yìbǎi หนึ่งร้อย
一千yìqiān หนึ่งพัน
一万yíwàn หนึ่งหมื่น
十万shíwàn หนึ่งแสน
百万qiānwàn หนึ่งล้าน
千万qiānwàn สิบล้าน
亿 ร้อยล้าน

 

 

คำศัพท์น่ารู้