คำว่า ' วิชาพระพุทธศาสนา ' ในภาษาจีน คือ 佛教课 ( Fó jiāo kè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 佛教课

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
คาบเรียน / วิชาเรียน
学习Xuéxí การเรียนรู้
Xué เรียน / วิชา
指导课Zhǐdǎo kè วิชาแนะแนว
计算机课Jìsuànjī kè วิชาคอมพิวเตอร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้