คำว่า ' การเรียนรู้ ' ในภาษาจีน คือ 学习 ( Xuéxí )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 学习

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
佛教课Fó jiāo kè วิชาพระพุทธศาสนา
คาบเรียน / วิชาเรียน
Xué เรียน / วิชา
指导课Zhǐdǎo kè วิชาแนะแนว
计算机课Jìsuànjī kè วิชาคอมพิวเตอร์

 

 

คำศัพท์น่ารู้