คำว่า ' วิชาคอมพิวเตอร์ ' ในภาษาจีน คือ 计算机课 ( Jìsuànjī kè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 计算机课

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
佛教课Fó jiāo kè วิชาพระพุทธศาสนา
คาบเรียน / วิชาเรียน
学习Xuéxí การเรียนรู้
Xué เรียน / วิชา
指导课Zhǐdǎo kè วิชาแนะแนว

 

 

คำศัพท์น่ารู้