คำว่า ' วิชาภาษาอังกฤษ ' ในภาษาจีน คือ 英语课 ( Yīngyǔ kè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 英语课

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
学习Xuéxí การเรียนรู้
Xué เรียน / วิชา
指导课Zhǐdǎo kè วิชาแนะแนว
计算机课Jìsuànjī kè วิชาคอมพิวเตอร์
音乐学Yīnyuè xué วิชาดนตรี

 

 

คำศัพท์น่ารู้