คำว่า ' วิชาสุขศึกษา ' ในภาษาจีน คือ 卫生学 ( Wèishēng xué )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 卫生学

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
Xué เรียน / วิชา
指导课Zhǐdǎo kè วิชาแนะแนว
计算机课Jìsuànjī kè วิชาคอมพิวเตอร์
音乐学Yīnyuè xué วิชาดนตรี
英语课Yīngyǔ kè วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

คำศัพท์น่ารู้