คำว่า ' วิชาภาษาจีน ' ในภาษาจีน คือ 汉语课 ( Hàn yǔ kè )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 汉语课

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (โรงเรียน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
美术学Měishù xué วิชาศิลปะ
会计学Kuàijì xué วิชาบัญชี
科学Kēxué วิชาวิทยาศาสตร์
家政学Jiā zhèng xué วิชาคหกรรม
金融学Jīnróng xué วิชาการเงิน

 

 

คำศัพท์น่ารู้