คำว่า ' เทปกาว ' ในภาษาจีน คือ 胶带 ( Jiāodài )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 胶带

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
台钳Tái qián เครื่องหนีบ
工具Gōngjù เครื่องมือ
工具箱Gōngjù xiāng กล่องเครื่องมือ
镊子nièzi แหนบ
螺纹Luówén เกลียว

 

 

คำศัพท์น่ารู้