คำว่า ' แกนม้วนสาย ' ในภาษาจีน คือ 线轴 ( Xiànzhóu )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 线轴

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
工具箱Gōngjù xiāng กล่องเครื่องมือ
镊子nièzi แหนบ
螺纹Luówén เกลียว
胶带Jiāodài เทปกาว
钢索Gāng suǒ สายเคเบิ้ลเหล็ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้