คำว่า ' กรรไกร ' ในภาษาจีน คือ 剪刀 ( Jiǎndāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 剪刀

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
钢索Gāng suǒ สายเคเบิ้ลเหล็ก
线轴Xiànzhóu แกนม้วนสาย
螺旋弹簧Luóxuán tánhuáng เกลียวสปริง
铁铲Tiě chǎn พลั่ว
缝纫线Féngrèn xiàn ด้ายเย็บ

 

 

คำศัพท์น่ารู้