คำว่า ' ซ่อมแซม ' ในภาษาจีน คือ 修复 ( Xiūfù )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 修复

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
铁铲Tiě chǎn พลั่ว
缝纫线Féngrèn xiàn ด้ายเย็บ
剪刀Jiǎndāo กรรไกร
尺子Chǐzi ไม้บรรทัด
绳子Shéngzi เชือก

 

 

คำศัพท์น่ารู้