คำว่า ' รถเข็น ' ในภาษาจีน คือ 手推车 ( Shǒutuīchē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 手推车

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
剪刀Jiǎndāo กรรไกร
尺子Chǐzi ไม้บรรทัด
绳子Shéngzi เชือก
修复Xiūfù ซ่อมแซม
耙子Bàzi คราด

 

 

คำศัพท์น่ารู้