คำว่า ' กบไสไม้ ' ในภาษาจีน คือ 刨床 ( Bàochuáng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 刨床

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
尺子Chǐzi ไม้บรรทัด
绳子Shéngzi เชือก
修复Xiūfù ซ่อมแซม
耙子Bàzi คราด
手推车Shǒutuīchē รถเข็น

 

 

คำศัพท์น่ารู้