คำว่า ' เกรียงผสมสี ' ในภาษาจีน คือ 刮刀 ( Guādāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 刮刀

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
修复Xiūfù ซ่อมแซม
耙子Bàzi คราด
手推车Shǒutuīchē รถเข็น
刨床Bàochuáng กบไสไม้
螺母Luómǔ น็อต

 

 

คำศัพท์น่ารู้