คำว่า ' โซ่ ' ในภาษาจีน คือ 链子 ( Liànzi )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 链子

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
小撮子Xiǎo zuǒ zi ที่โกยขยะ
电钻Diànzuàn สว่านไฟฟ้า
圆锯片Yuán jù piàn ใบเลื่อยวงเดือน
凿子Záozi สิ่ว
电锯Diàn jù เครื่องเลื่อย

 

 

คำศัพท์น่ารู้