คำว่า ' ถัง ' ในภาษาจีน คือ 桶 ( Tǒng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 桶

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
圆锯片Yuán jù piàn ใบเลื่อยวงเดือน
凿子Záozi สิ่ว
电锯Diàn jù เครื่องเลื่อย
链子Liànzi โซ่
电动圆锯Diàndòng yuán jù เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้