คำว่า ' ที่เปิดขวด ' ในภาษาจีน คือ 开瓶器 ( Kāi píng qì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 开瓶器

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
电动圆锯Diàndòng yuán jù เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า
Tǒng ถัง
刷子Shuāzi แปรง
扫帚Sàozhǒu ไม้กวาด
开罐器Kāi guàn qì ที่เปิดกระป๋อง

 

 

คำศัพท์น่ารู้