คำว่า ' แผ่นไม้ ' ในภาษาจีน คือ 木版 ( Mùbǎn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 木版

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
Tǒng ถัง
刷子Shuāzi แปรง
扫帚Sàozhǒu ไม้กวาด
开罐器Kāi guàn qì ที่เปิดกระป๋อง
开瓶器Kāi píng qì ที่เปิดขวด

 

 

คำศัพท์น่ารู้