คำว่า ' ทั่งตีเหล็ก ' ในภาษาจีน คือ 铁砧 ( Tiě zhēn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 铁砧

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
扫帚Sàozhǒu ไม้กวาด
开罐器Kāi guàn qì ที่เปิดกระป๋อง
开瓶器Kāi píng qì ที่เปิดขวด
木版Mùbǎn แผ่นไม้
刀片Dāopiàn ใบมีด

 

 

คำศัพท์น่ารู้