คำว่า ' สมอ ' ในภาษาจีน คือ 锚 ( Máo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 锚

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องมือช่าง)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
开罐器Kāi guàn qì ที่เปิดกระป๋อง
开瓶器Kāi píng qì ที่เปิดขวด
木版Mùbǎn แผ่นไม้
刀片Dāopiàn ใบมีด
铁砧Tiě zhēn ทั่งตีเหล็ก

 

 

คำศัพท์น่ารู้