คำว่า ' รถเข็นช้อปปิ้ง ' ในภาษาจีน คือ 购物车 ( Gòuwù chē )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 购物车

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร้านค้า)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
购物篮Gòuwù lán ตะกร้าช้อปปิ้ง

 

 

คำศัพท์น่ารู้