คำว่า ' เครื่องถ่ายเอกสาร ' ในภาษาจีน คือ 复印机 ( fùyìnjī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 复印机

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
笔记本bǐjìběn คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
传真chuánzhēn แฟกซ์
电话diànhuà โทรศัพท์

 

 

คำศัพท์น่ารู้