คำว่า ' คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ' ในภาษาจีน คือ 笔记本 ( bǐjìběn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 笔记本

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
复印机fùyìnjī เครื่องถ่ายเอกสาร
传真chuánzhēn แฟกซ์
电话diànhuà โทรศัพท์
计算器jìsuàn qì เครื่องคิดเลข
透明胶带tòumíng jiāodài เทปใส

 

 

คำศัพท์น่ารู้