คำว่า ' เครื่องคิดเลข ' ในภาษาจีน คือ 计算器 ( jìsuàn qì )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 计算器

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
笔记本bǐjìběn คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
传真chuánzhēn แฟกซ์
电话diànhuà โทรศัพท์
透明胶带tòumíng jiāodài เทปใส
自动铅笔zìdòng qiānbǐ ดินสอกด

 

 

คำศัพท์น่ารู้