คำว่า ' ดินสอกด ' ในภาษาจีน คือ 自动铅笔 ( zìdòng qiānbǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 自动铅笔

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 


ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 


คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
传真chuánzhēn แฟกซ์
电话diànhuà โทรศัพท์
计算器jìsuàn qì เครื่องคิดเลข
透明胶带tòumíng jiāodài เทปใส
ปากกา

 

 

คำศัพท์น่ารู้