คำว่า ' ปากกา ' ในภาษาจีน คือ 笔 ( bǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 笔

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
电话diànhuà โทรศัพท์
计算器jìsuàn qì เครื่องคิดเลข
透明胶带tòumíng jiāodài เทปใส
自动铅笔zìdòng qiānbǐ ดินสอกด
订书机dìng shū jī เครื่องเย็บกระดาษ

 

 

คำศัพท์น่ารู้