คำว่า ' เครื่องเย็บกระดาษ ' ในภาษาจีน คือ 订书机 ( dìng shū jī )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 订书机

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
计算器jìsuàn qì เครื่องคิดเลข
透明胶带tòumíng jiāodài เทปใส
自动铅笔zìdòng qiānbǐ ดินสอกด
ปากกา
订书针dìng shū zhēn ลวดเย็บกระดาษ

 

 

คำศัพท์น่ารู้