คำว่า ' ลวดเย็บกระดาษ ' ในภาษาจีน คือ 订书针 ( dìng shū zhēn )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 订书针

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
透明胶带tòumíng jiāodài เทปใส
自动铅笔zìdòng qiānbǐ ดินสอกด
ปากกา
订书机dìng shū jī เครื่องเย็บกระดาษ
文件栏wénjiàn lán กล่องตัดใส่เอกสาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้