คำว่า ' กล่องตัดใส่เอกสาร ' ในภาษาจีน คือ 文件栏 ( wénjiàn lán )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 文件栏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
自动铅笔zìdòng qiānbǐ ดินสอกด
ปากกา
订书机dìng shū jī เครื่องเย็บกระดาษ
订书针dìng shū zhēn ลวดเย็บกระดาษ
文件盘wénjiàn pán ชั้นใส่เอกสาร

 

 

คำศัพท์น่ารู้