คำว่า ' ดินสอ ' ในภาษาจีน คือ 铅笔 ( qiānbǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 铅笔

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
订书针dìng shū zhēn ลวดเย็บกระดาษ
文件栏wénjiàn lán กล่องตัดใส่เอกสาร
文件盘wénjiàn pán ชั้นใส่เอกสาร
文件柜wénjiàn guì ตู้เอกสาร
打孔机dǎ kǒng jī ตัวเจาะรู

 

 

คำศัพท์น่ารู้