คำว่า ' หัวใจ ' ในภาษาจีน คือ 心脏 ( xīnzàng )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 心脏

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 
ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 
คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกายมนุษย์)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
肋骨lèigǔ ซี่โครง
กระดูก
骨骼gǔgé โครงกระดูก
nǎo สมอง
fèi ปอด

 

 

คำศัพท์น่ารู้