คำว่า ' ปากกาเน้นข้อความ ' ในภาษาจีน คือ 荧光笔 ( yíngguāng bǐ )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 荧光笔

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
打孔机dǎ kǒng jī ตัวเจาะรู
铅笔qiānbǐ ดินสอ
圆珠笔yuánzhūbǐ ปากกาลูกลื่น
水笔shuǐbǐ ปากกาหมึกซึม
记号笔jìhào bǐ ปากกาไวท์บอร์ด

 

 

คำศัพท์น่ารู้