คำว่า ' กาวน้ำ ' ในภาษาจีน คือ 液体胶 ( yètǐ jiāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 液体胶

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
铅笔qiānbǐ ดินสอ
圆珠笔yuánzhūbǐ ปากกาลูกลื่น
水笔shuǐbǐ ปากกาหมึกซึม
记号笔jìhào bǐ ปากกาไวท์บอร์ด
荧光笔yíngguāng bǐ ปากกาเน้นข้อความ

 

 

คำศัพท์น่ารู้