คำว่า ' กาวแท่ง ' ในภาษาจีน คือ 固体胶 ( gùtǐ jiāo )


  การเขียนภาษาจีน คำว่า 固体胶

กดปุ่ม 'ดูการเขียน' เพื่อดูการสาธิตการลากเส้นเขียนอักษรจีน ตามลําดับขีด

 

ฝึกเขียนภาษาจีน ตามลําดับขีด

กดปุ่ม 'เริ่มฝึก' แล้วเริ่มฝึกเขียนโดยการกดแล้วลาก ตามเส้นอักษรจางๆในกรอบสีแดง

 

คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องใช้สำนักงาน)

 

คำศัพท์ พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
圆珠笔yuánzhūbǐ ปากกาลูกลื่น
水笔shuǐbǐ ปากกาหมึกซึม
记号笔jìhào bǐ ปากกาไวท์บอร์ด
荧光笔yíngguāng bǐ ปากกาเน้นข้อความ
液体胶yètǐ jiāo กาวน้ำ

 

 

คำศัพท์น่ารู้